Dekarz

Dekarz

Informacje

Tytuł zawodowy: Dekarz

Czesne: 349,00 zł/ miesięcznie

Czas trwania nauki: 1,5 roku

Opis kierunku: Pokrywa i naprawia dachy różnymi materiałami dekarskimi; zakłada, konserwuje i remontuje urządzenia służące do odprowadzania wody z dachów przy zastosowaniu narzędzi, urządzeń oraz maszyn dekarskich, ślusarskich i murarskich. 

Numer zawodu: 712101

Możliwość zapisu: cały rok

Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: nie

Możliwości zatrudnienia: Praca przy pokryciach dachowych jest trudna i bardziej niebezpieczna niż tradycyjne roboty budowlane, a fachowców w tej dziedzinie w naszym kraju jest bardzo mało. Polscy dekarze są bardzo cenionymi fachowcami za granicą. Dekarz może być zatrudniony wszędzie tam, gdzie prowadzone są prace budowlane – kładzenie dachów, naprawa.

Kwalifikacje zawodowe: Wykonywanie robót dekarsko-blacharskich


Zadania zawodowe wykonywane po tym kierunku:
– analizowanie rysunków roboczych i ustalanie na ich podstawie rodzaju i zakresu robót dekarskich, potrzebnych materiałów oraz narzędzi, sprzętu i maszyn;
– ocenianie jakości materiałów stosowanych do robót dekarsko-blacharskich;
– organizowanie miejsca pracy i dróg transportu materiałów dekarskich;
– przygotowanie blachy do robót dekarskich i obróbek blacharskich;
– wykonywanie podstawowych operacji blacharskich (trasowanie, cięcie, wiercenie, zaginanie, zawijanie brzegów, zaginanie krawędzi, lutowanie połączeń, nitowanie, wywijanie krawędzi, wyklepywanie naroży itd.);
– obijanie blachą elementów drewnianych;
– wykonywanie pokryć dachowych blachą cynkową, stalową ocynkowaną, miedzianą i aluminiową;montowanie rynien i rur spustowych;
– wykonywanie obróbek blacharskich murów ogniowych, attyk, okapów, gzymsów, kominów, włazów dachowych, anten, masztów, rur wentylacyjnych, podokienników itp.;
– krycie dachów papą na podkładzie z desek i z betonu;
– wielowarstwowe izolowanie tarasów;
– krycie dachów różnymi rodzajami dachówek;
– krycie dachów materiałami z tworzyw sztucznych;
– wykonywanie rekonstrukcji i konserwacji pokryć dachowych z gontu oraz dachówki mnich-mniszka, klasztornej itp.;
– rozbiórka różnych rodzajów pokryć dachowych.

Chcesz wziąć udział w naborze?

Nie zwlekaj! O przyjęciu do naszej szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.