Drukarz

Drukarz

Informacje

Tytuł zawodowy: Drukarz

Czesne: 0 zł

Czas trwania nauki: 1,5 roku

Opis kierunku: Obsługuje i nadzoruje różnego typu maszyny do druku jedno- i wielobarwnego czasopism, gazet, książek, albumów, map, etykiet, różnego rodzaju akcydensów itp., na podłożach z papieru, tektury, tworzyw sztucznych i innych oraz prowadzi i nadzoruje proces drukowania, posługując się dokumentacją techniczną i technologiczną oraz przestrzegając przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska.

Numer zawodu: 732201

Możliwość zapisu: cały rok

Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: tak

Możliwości zatrudnienia: Ukończenie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych oraz uzyskanie kwalifikacji Drukarza umożliwia m.in.: podjęcie zatrudnienia we wszelkiego typu drukarniach, wydawnictwach posiadających własne drukarnie oraz zakładach poligraficznych, także tych zajmujących się drukiem artystycznym. 

Kwalifikacje zawodowe :przygotowywanie zwojowych i arkuszowych maszyn typograficznych, offsetowych, wklęsłodrukowych i innych do pracy, np. sprawdzanie i regulowanie poszczególnych mechanizmów maszyn, mocowanie (zakładanie) formy drukowej, wprowadzanie papieru;


Zadania zawodowe wykonywane po tym kierunku:

– przygotowywanie form drukowych,

– dobieranie odpowiednich materiałów i urządzeń do procesu drukowania,

– obsługa maszyn drukujących oraz nadzorowanie ich pracy,

– sprawdzanie jakości wydruków,

– zabezpieczanie oraz odpowiednie przechowywanie wydrukowanych materiałów,

– konserwowanie maszyn drukujących.

Chcesz wziąć udział w naborze?

Nie zwlekaj! O przyjęciu do naszej szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.