Elektromechanik Pojazdów Samochodowych

Elektromechanik Pojazdów Samochodowych

Informacje

Opis kierunku:
Instaluje w samochodach elektryczne i elektroniczne urządzenia, prawidłowo ustawia zapłon i światła samochodowe; przeprowadza naprawy lub regeneruje uszkodzone urządzenia elektryczne, posługując się amperomierzami, woltomierzami, urządzeniami diagnostycznymi do ustawiania i regulacji zapłonu i ustawiania świateł, kluczami dynamometrycznymi, wkrętakami z napędem pneumatycznym, specjalnymi przyrządami umożliwiającymi montowanie i demontowanie elektrycznych urządzeń samochodowych oraz typowymi narzędziami ślusarskimi.
Zadania zawodowe:
– przyjmowanie samochodów lub zespołów samochodowych do naprawy i sporządzanie protokołu przyjęcia;
– ustalanie rodzaju niesprawności i ich przyczyn metodami diagnostycznymi;
– ustalanie sposobu usunięcia niesprawności, wymiana zespołu, wymiana części zespołu, naprawa części;
– demontaż zespołu, mycie części, weryfikacja części, wymiana lub naprawa;
– montowanie wiązek elektrycznych, rozruszników, elementów układu oświetlenia, zespołu wycieraczek, akumulatorów, zespołu wyłączników, regulatorów napięcia, prądnic i świateł awaryjnych, cewek zapłonowych, sygnałów dźwiękowych, elektrycznych pompek paliwowych i spryskiwaczy;
– ustawianie i regulowanie zapłonu, ustawianie reflektorów; ładowanie akumulatorów;
– konserwacja urządzeń elektrycznych samochodu, przeglądy okresowe i okresowa obsługa zespołów;
– dokonywanie badań diagnostycznych i usuwanie usterek układów mechanicznych warunkujących dopuszczenie pojazdu do ruchu;
– dokonywanie rozliczeń kosztów materiałów i robocizny usług naprawczych;
– organizowanie stanowiska pracy, urządzeń diagnostycznych, narzędzi,
– przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

Tytuł zawodowy: Elektromechanik pojazdów samochodowych
Numer zawodu: 741203
Kwalifikacje zawodowe: M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
Możliwości zatrudnienia: Elektromechanik pojazdów samochodowych może pracować w warsztacie, ale też w fabryce samochodów. Bardzo często najlepsi fachowcy elektrycy prowadzą własne warsztaty i stacje diagnostyczne, gdzie zajmują się tylko elektryką i elektroniką samochodową.
Czas trwania nauki: 1,5 roku, 3 semestry

Czesne : 349.00/ miesięcznie

Możliwości zdobycia dodaktowego wykształcenia: dodatkowo można uzyskać tytuł Mechanika pojazdów samochodowych po potwierdzeniu kwalifikacji M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych lub tytuł Technik pojazdów samochodowych po zdaniu kwalifikacji M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych i M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.
Program nauczania: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: nie
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak. Zaświadczenia są bezpłatne.

Plan nauczania:

Plan nauczania/Liczba godzin w cyklu nauczania
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy – 20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej – 20
JOZ – Język obcy zawodowy – 30
PKS – Podstawy komunikacji społecznej – 20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
RAZEM:
Praktyki zawodowe: brak obowiązku odbycia praktyk zawodowych