Elektryk

Elektryk

Informacje

Tytuł zawodowy: Elektryk

Czesne: 399zł/msc

Czas trwania nauki: 1,5 roku,

Opis kierunku: Możliwości zatrudnienia w zawodzie elektryka są naprawdę bardzo duże. Od przemysłu, poprzez usługi, skończywszy na handlu.. Wszędzie gdzie są wykorzystywane urządzenia elektryczne jest potrzebna ich obsługa i konserwacja. Inną możliwością zatrudnienia to szeroko pojęte usługi naprawcze sprzętu elektrycznego.

Numer zawodu: 741103

Możliwość zapisu: cały rok

Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: tak

Możliwości zatrudnienia: Możliwości zatrudnienia w zawodzie elektryka są naprawdę bardzo duże. Od przemysłu, poprzez usługi, skończywszy na handlu.. Wszędzie gdzie są wykorzystywane urządzenia elektryczne jest potrzebna ich obsługa i konserwacja. Inną możliwością zatrudnienia to szeroko pojęte usługi naprawcze sprzętu elektrycznego.

Kwalifikacje zawodowe:ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Po zdobyciu dodatkowej kwalifikacji ELE.05. można uzyskać tytuł Technik elektryk. 


Zadania zawodowe wykonywane po tym kierunku:
Osoby wykonujące zawód elektryka zajmują się montażem, instalacją i naprawą instalacji elektrycznych. Elektryk zajmuje się projektowaniem instalacji i sieci elektrycznych, montażem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną; instalowaniem i uruchamianiem maszyn i urządzeń elektrycznych, wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją oraz naprawą instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych; wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją oraz naprawą linii napowietrznych i kablowych; przeprowadzaniem konserwacji oraz napraw układów automatyki; wykonywaniem pomiarów, prób po montażu i naprawie instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz dokonywaniem oceny ich stanu technicznego.
Elektryk może zajmować się także naprawą i konserwacją elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, naprawą i przezwajaniem silników elektrycznych, naprawą uszkodzonych elementów w rozdzielniach energii elektrycznej, a także elektromechaniką samochodową.
Miejsce pracy elektryka jest wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z prądem. Szczegółowe warunki pracy determinuje zajmowane przez niego stanowisko. Elektryk pracujący przy kładzeniu nowych instalacji pracuje na budowie. W pogotowiu energetycznym będzie on często się przemieszczał i usuwał awarie. Elektryk odpowiedzialny za sieć elektryczną w zakładzie pracy będzie działał na jego terenie. Z kolei osoba zajmująca się elektromechaniką samochodową zwykle prowadzi warsztat, do którego przychodzą klienci. W zależności od wykonywanych czynności elektryk narażony jest w mniejszym lub większym stopniu na działanie niskich temperatur, hałasu czy zanieczyszczenia powietrza.
Elektryk powinien mieć dobry wzrok i słuch, posiadać zdolność do koncentracji i podzielność uwagi, bardzo istotne są uzdolnienienia techniczne (zwłaszcza matematyczne) oraz twórcze myślenie.

Chcesz wziąć udział w naborze?

Nie zwlekaj! O przyjęciu do naszej szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.