Higienistka stomatologiczna

Higienistka stomatologiczna

Informacje

Tytuł zawodowy: Higienistka stomatologiczna

Czesne: 0 zł

Czas trwania nauki: 2 lata, 4 semestry

Tryb nauczania: Stacjonarny

Opis kierunku: Prowadź działalność higieniczno-profilaktyczną w zakresie stomatologicznej oświaty zdrowotnej w poradniach stomatologicznych, gabinetach higieny szkolnej, poradniach dla kobiet i dzieci, ośrodkach zdrowia itp.

Numer zawodu: 325102

Możliwość zapisu: cały rok

Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: tak

Możliwości zatrudnienia: Gabinety dentystyczne; gabinety profilaktyki prozdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach.

Kwalifikacje zawodowe: MED.02. Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia


Zadania zawodowe wykonywane po tym kierunku:
– organizowanie i nadzorowanie, na zlecenie lekarza stomatologa, akcji profilaktyki fluorowej próchnicy zębów (w żłobkach, przedszkolach i szkołach), uczestniczenie w profilaktyce ortodontycznej;
– uczestniczenie w badaniach profilaktycznych i epidemiologicznych, prowadzonych przez zespół stomatologiczny;
– wykonywanie, na zlecenie lekarza stomatologa, zabiegów higieniczno-profilaktycznych w jamie ustnej pacjenta (np. czyszczenie z osadów nazębnych);
– wykańczanie wypełnień amalgamatowych u dzieci i młodzieży, pędzlowanie zębów roztworami fluorowymi i innymi, płukanie jamy ustnej za pomocą specjalnej aparatury;
– prowadzenie i wykonywanie ćwiczeń ortodontycznych;
– obsługiwanie urządzeń i aparatury stomatologicznej;
– prowadzenie instruktażu, pogadanek i porad indywidualnych dla dzieci, młodzieży i rodziców w zakresie higieny jamy ustnej i właściwego sposobu odżywiania się;
– współdziałanie w akcjach propagandowo-profilaktycznych z rodzicami, opiekunami dzieci, wychowawcami i nauczycielami;

Chcesz wziąć udział w naborze?

Nie zwlekaj! O przyjęciu do naszej szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.