Kamieniarz

Kamieniarz

Informacje

Tytuł zawodowy: Kamieniarz

Czesne: 0 zł

Czas trwania nauki: 1,5 roku

Opis kierunku: Przeprowadza klinowanie oraz obróbkę ręczną i mechaniczną różnego rodzaju kamieni naturalnych i sztucznych, wykonuje roboty renowacyjne oraz konserwację podstawowych narzędzi, frezarek i tokarek kamieniarskich.

Numer zawodu: 711301

Możliwość zapisu: cały rok

Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: tak

Możliwości zatrudnienia: Ukończenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uzyskanie kwalifikacji kamieniarza umożliwia m.in.:  obróbkę kamienia jako surowca, służącego do wykonywania różnych przedmiotów użytkowych i ozdobnych. Przygotowywanie nagrobków – obróbka kamiennej płyty pod kątem zabezpieczenia jej przed destrukcyjnym działaniem warunków atmosferycznych i nadania ewentualnego połysku.

Kwalifikacje zawodowe: Kamieniarz z zacięciem artystycznym może zajmować się także tworzeniem rzeźb, płaskorzeźb lub fontann, przeznaczonych do wnętrz i ogrodów. Kamieniarz może podjąć zatrudnienie w zakładach kamieniarskich oraz otworzenie własnej działalności gospodarczej.


Zadania zawodowe wykonywane po tym kierunku:
– czytanie rysunków roboczych obrabianych elementów kamieniarskich;
– kwalifikowanie surowca lub półfabrykatów do dalszej produkcji pod względem: uziarnienia, uwarstwowienia, tonacji barwy, użylenia, dekoratywności, wytrzymałości na ściskanie, naprężanie itp.;
– wykonywanie wzorników i przeciwwzorników do trasowania różnorodnych elementów kamieniarskich w zależności od ich rozczłonkowania, wyprofilowania, wielkości, kształtu oraz załamań zewnętrznych i wewnętrznych;
– roztarasowywanie bloków kamiennych lub półfabrykatów na elementy kamienne w zależności od wymiarów poszczególnych elementów, barwy i użylenia materiału oraz od przeznaczenia danego elementu;
– wykonywanie otworów montażowych i transportowych w elementach kamieniarskich w zależności od kształtu elementów, wymiarów, ciężaru i przeznaczenia elementu za pomocą: młotów, wierteł, dłut itp.;
– wykonywanie elementów kamiennych wielościennych o kształtach skomplikowanych według rysunków technicznych, szczegółów architektonicznych w zależności od rodzaju i twardości materiału, rodzaju faktury obróbczej oraz kształtu, wymiarów i przeznaczenia za pomocą narzędzi obróbczych, jak: dłuta, gradziny, ciosaki, zębatki, groszowniki, groty, podbijaki, odbijaki itp.;

Chcesz wziąć udział w naborze?

Nie zwlekaj! O przyjęciu do naszej szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.