Krawiec

Krawiec

Informacje

Opis kierunku:
Krawiec to rzemieślnik, który głównie zajmuje się szyciem ubrań. W związku z tym musi także potrafić projektować odzież i wykrajać kawałki tkanin do jej sporządzania. Zadania te wymagają dużej precyzji i staranności. Najmniejsza różnica może spowodować, że tkanina nie będzie układać się we właściwy sposób lub elementy wykroju przy zszywaniu nie będą do siebie pasować. Zawód krawca wymaga dużej wiedzy o właściwościach używanych materiałów oraz technikach szycia. Narzędzia i sposób szycia musi być starannie dobrany do tkanin, tak aby ich nie zniszczyć.
Praca krawca polega głównie na omówieniu z klientem projektu, ustaleniu wymiarów, stworzeniu formy, wycięciu na jej podstawie poszczególnych elementów stroju z materiału, uszyciu, dokonaniu poprawek po przymiarce, wykończeniu oraz przygotowaniu stroju do bezpośredniego użytku. Krawcy mogą pracować w małych lub dużych zakładach. Te pierwsze mają charakter usługowy, natomiast drugie produkcyjny, a praca w nich jest podzielona na poszczególne etapy. Ludzie zatrudnieni w poszczególnych działach wykonują przydzielone im zadania tzn. kto inny kroi materiał, szyje go, wykańcza i przygotowuje do użytku.
Profesja ta jest jedną z najstarszych wśród zawodów rzemieślniczych. Najbardziej znanym na świecie polskim krawcem był Noblista w dziedzinie literatury Władysław Reymont.

Tytuł zawodowy: Krawiec
Numer zawodu: 753105
Możliwości zatrudnienia: Krawiec może być zatrudniony w dużych zakładach produkcyjnych, może też wykonywać mniejsze zlecenia dla klientów indywidualnych, bądź współpracować z pracowniami krawieckimi.
Czas trwania nauki: 1,5 roku

Czesne: 399zł/msc

Tryb nauczania: Zaoczny
Kwalifikacja: MOD.03 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
Program nauczania: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: nie
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak.

Plan nauczania:

Plan nauczania/Liczba godzin w cyklu nauczania
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy – 20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej – 20
JOZ – Język obcy zawodowy – 30
Kompetencje personalne i społecznej – 20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno – usługowego
Materiałoznawstwo, maszyny i urządzenia odzieżowe – 45
Projektowanie i stylizacja ubiorów – 30
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.71 Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
Technologia wytwarzania wyrobów odzieżowych – 80
Konstrukcja i modelowanie form odzieży – 120
Dokumentacja techniczno-technologiczna – 70
Wykonywanie wyrobów odzieżowych – 250
RAZEM: 685
Praktyki zawodowe: brak obowiązku odbycia praktyk zawodowych