Lakiernik samochodowy

Lakiernik samochodowy

Informacje

Tytuł zawodowy: Lakiernik samochodowy

Czesne: 0 zł

Czas trwania nauki: 1,5 roku

Opis kierunku: Przeprowadza remonty i renowacje powierzchni nadwozi samochodowych, czyszcząc je, nakładając powłoki ochronne, wyrównujące i dekoracyjne, posługując się narzędziami prostymi oraz urządzeniami mechanicznymi, np. szlifierkami, pistoletami natryskowymi.

Numer zawodu: 713203

Możliwość zapisu: cały rok

Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: tak

Możliwości zatrudnienia: Ukończenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uzyskanie kwalifikacji lakiernika samochodowego umożliwia m.in.: podjęcie zatrudnienia w zakładach produkcyjnych z różnych branż w szczególności samochodowej, w usługach oraz możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Kwalifikacje zawodowe: Uzyskane w ten sposób kwalifikacje zawodowe są zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego,


Zadania zawodowe wykonywane po tym kierunku:
– oczyszczanie mechaniczne powierzchni (za pomocą szczotek drucianych, papieru ściernego, szlifierek mechanicznych);
– odrdzewianie za pomocą środków chemicznych (fosol);
– odtłuszczanie za pomocą środków zmydlających i organicznych (rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, benzyna ekstrakcyjna);
– wyrównywanie powierzchni kitami szpachlowymi;
– wygładzanie powierzchni i matowienie (papierem ściernym i szlifierkami mechanicznymi);
– gruntowanie (pokrywanie powierzchni emalią gruntową), jedno- lub wielowarstwowe;
– suszenie zagruntowanej powierzchni w temperaturze odpowiedniej dla emalii gruntowej;
– usuwanie usterek powstałych w czasie gruntowania (zacieki, kurz) papierem ściernym oraz odpylanie;
– mycie powierzchni gruntu benzyną ekstrakcyjną i przecieranie gazą pyłochłonną;

Chcesz wziąć udział w naborze?

Nie zwlekaj! O przyjęciu do naszej szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.