Liceum Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące

Informacje

Wybierając naukę w Profesja Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych zapewniacie sobie Państwo możliwość zdobycia wykształcenia średniego oraz zdania matury.

Przyjmujemy na WSZYSTKIE semestry.

Do Profesja Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych może zapisać się osoba pełnoletnia na podbudowie ukończonej starej szkoły podstawowej (8 letniej), po Gimnazjum oraz po Zasadniczej Szkole Zawodowej.

Po ukończeniu Profesja Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych otrzymujesz świadectwo ukończenia szkoły średniej na druku ministerialnym i możesz przystąpić do egzaminu maturalnego po którym otrzymujesz świadectwo dojrzałości.

Nauka w Profesja Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych trwa 8 semestrów, 4 lata.

Koszt miesięczny czesnego: 95 złotych.

Przedmioty

Język polski
Język angielski
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Podstawy przedsiębiorczości
Geografia
Biologia
Chemia
Fizyka
Matematyka
Informatyka
Przyroda

Chcesz wziąć udział w naborze?

Nie zwlekaj! O przyjęciu do naszej szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.