Mechanik pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych

Informacje

Tytuł zawodowy: Mechanik pojazdów samochodowych
Numer zawodu: 723103
Kwalifikacje zawodowe: M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
Możliwości zatrudnienia: Mechanik może pracować w fabryce samochodów, jednak najczęstszym miejscem jego pracy jest warsztat lub serwis samochodowy.
Czas trwania nauki: 1,5 roku, 3 semestry
Możliwości zdobycia dodaktowego wykształcenia: można uzyskać tytuł Elektromechanika pojazdów samochodowych po zdobyciu dodatkowej kwalifikacji M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych lub tytuł Technika pojazdów samochodowych po zdaniu kwalifikacji M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.
Program nauczania: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: nie
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak. Zaświadczenia są bezpłatne.

Opis kierunku:
Mechanikiem samochodowym nazywamy specjalistę zajmującego się naprawą aut, ale nie tylko, może on też dokonywać niezbędnych regulacji w pojeździe i kontrolować jego stan techniczny, ale także stopień zużycia podzespołów i układów.
Każdy, kto jest szczęśliwym posiadaczem samochodu osobowego dobrze zna ten irracjonalny lęk, kiedy coś zepsuje się w jego ukochanym pojeździe i musi odwiedzić mechanika samochodowego. Najlepiej mają szczęśliwcy, którzy mogą pochwalić się znajomością z takim fachowcem. Gorzej ci, którzy takich znajomości nie posiadają. Wtedy, metaforycznie mówiąc, wyruszają ze swoim szwankującym samochodem w nieznane.
Mechanicy przeważnie się specjalizują, oprócz samochodów osobowych mogą też naprawiać autobusy, jednoślady, ciągniki, maszyny rolnicze i inne wehikuły. Ale jednemu człowiekowi trudno jest znać się na wszystkim. Oprócz tego, dynamicznie rozwijający się rynek motoryzacyjny wypycha na drogi coraz to nowe rodzaje samochodów. Dlatego specjalizacje obejmują coraz częściej samochody z danego kraju (np. francuskie czy japońskie) a nawet określone marki. Praca mechanika wymaga zatem ciągłej nauki, poznawania nowych modeli, rozwiązań i technologii. Trzeba nadążać za nowoczesnymi technologiami, bo większość pojazdów zaopatrzona jest dziś w skomplikowane elektroniczne i komputerowe układy.

Chcesz wziąć udział w naborze?

Nie zwlekaj! O przyjęciu do naszej szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.

Plan nauczania:

I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów: Liczba godzin w cyklu nauczania
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy – 20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej – 20
JOZ – Język obcy zawodowy – 30
PKS – Podstawy komunikacji społecznej – 20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego oraz w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego
Podstawy konstrukcji maszyn – 40
Techniki wytwarzania – 50
Technologia napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych – 50
Przepisy ruchu drogowego w zakresie kategorii B – 30
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji T.3
Technologia napraw pojazdów samochodowych – 100
Diagnozowanie i naprawa pojazdów samochodowych – 173
RAZEM: 533
Praktyki zawodowe: brak obowiązku odbycia praktyk zawodowych