Monter mechatronik

Monter mechatronik

Informacje

Tytuł zawodowy: Monter mechatronik

Czesne: 0 zł

Czas trwania nauki: 1,5 roku

Opis kierunku: Montuje, uruchamia, użytkuje, konserwuje i naprawia urządzenia i systemy mechatroniczne wykorzystując wiedzę związana z mechaniką, energoelektroniką, informatyka, pneumatyką, hydrauliką, robotyką, techniką mikroprocesorową i automatyką; monitoruje pracę urządzeń i systemów mechatronicznych; ocenia jakość wykonywanych prac

Numer zawodu: 742114

Możliwość zapisu: cały rok

Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: tak

Możliwości zatrudnienia: Firmy zajmujące się produkcją urządzeń i ich serwisem.

Kwalifikacje zawodoweMontowanie urządzeń i systemów mechatronicznych; Wykonywanie rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych; Wykonywanie konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych.


Zadania zawodowe wykonywane po tym kierunku:

– przygotowanie i zabezpieczanie materiałów, elementów i podzespołów niezbędnych do wykonywanego montażu, napraw i konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;

– ustalanie zakresu prac montażowych, napraw i prac konserwatorskich oraz czasu ich trwania;

– wykonywanie montażu elementów, urządzeń i podzespołów elektrycznych w urządzeniach i systemach mechatronicznych;

– wykonywanie montażu elementów, urządzeń i podzespołów pneumatycznych w urządzeniach i systemach mechatronicznych;

– wykonywanie montażu elementów, urządzeń i podzespołów hydraulicznych w urządzeniach i systemach mechatronicznych;

– wykonywanie montażu elementów konstrukcyjnych w urządzeniach i systemach mechatronicznych;

– wykonywanie montażu elementów, podzespołów i urządzeń elektronicznych w urządzeniach i systemach mechatronicznych;

– uruchamianie urządzeń i systemów mechatronicznych;

– wykonywanie napraw, konserwacji oraz regulacji urządzeń i systemów mechatronicznych;

Chcesz wziąć udział w naborze?

Nie zwlekaj! O przyjęciu do naszej szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.