Murarz tynkarz

Murarz tynkarz

Informacje

Tytuł zawodowy: Murarz tynkarz

Czesne: 0 zł

Czas trwania nauki: 1,5 roku

Opis kierunku: Zajmuje się wznoszeniem ścian z cegieł, kamieni, elementów betonowych, gipsowych, ceramicznych i innych materiałów budowlanych, nakładaniem warstw tynkarskich (wapiennych, cementowych, żywicznych, alabastrowych); wykonuje schody, filary oraz stropy, układa na ścianach okładziny, wykuwa otwory oraz sporządza zaprawy murarskie i tynkarskie.

Numer zawodu: 711204

Możliwość zapisu: cały rok

Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: tak

Możliwości zatrudnienia: Ukończenie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych oraz uzyskanie kwalifikacji Murarza-Tynkarza umożliwia m.in.: podjęcie zatrudnienia na stanowiskach murarsko – tynkarskich w małych i średnich firmach budowlanych, w rzemieślniczych warsztatach remontowo-budowlanych, w zakładach prefabrykacji, a także prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Kwalifikacje zawodoweAnalizowanie rysunków roboczych i ustalanie na ich podstawie położenia elementów murarskich w budynku. Tyczenie fundamentów, ścian nośnych i działowych, łęków i sklepień, filarów, kanałów dymowych i wentylacyjnych oraz innych elementów budynku wykonywanych technologią murarską. Ocenianie przydatności materiałów do wykonania robót murarskich


Zadania zawodowe wykonywane po tym kierunku:

– posługiwanie się dokumentacją techniczną i wykonawczą oraz wytycznymi dotyczącymi wykonywania robót;

– wykonywanie i montowanie rusztowań do robót murarskich i tynkarskich;

– przygotowywanie zaprawy i betonów oraz mas tynkarskich sposobem ręcznym i mechanicznym;

– dobieranie narzędzi, sprzętu i maszyn do robót murarskich i tynkarskich;

– wytyczanie fundamentów, ścian nośnych, działowych oraz innych elementów budynku;

– wykonywanie murów zbrojonych pełnych z różnych materiałów, murów wielowarstwowych ze szczeliną powietrzną lub wypełnioną materiałem izolacyjnym, murów z otworami okiennymi i drzwiowymi, kominów, murów
z kanałami dymowymi, spalinowymi i wentylacyjnymi, ścian działowych
i nośnych, nadproży, stropów typu Kleina i sklepień łukowych;

– układanie izolacji przeciwwilgociowych, montowanie izolacji cieplnej
i akustycznej na ścianach;

– licowanie ścian cegłą licówką, okładzinami ceramicznymi, kamieniami naturalnymi oraz spoinowanie;

– przygotowywanie podłoża pod tynki, wykonywanie oraz naprawianie tynków wewnętrznych i zewnętrznych;

– osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej oraz elementów ślusarki budowlanej;

Chcesz wziąć udział w naborze?

Nie zwlekaj! O przyjęciu do naszej szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.