Opiekun w żłobku (lub klubie dziecięcym)

Opiekun w żłobku (lub klubie dziecięcym)

Informacje

Tytuł zawodowy: Opiekun w żłobku (lub klubie dziecięcym)

Koszt: 995 zł

Czas trwania kursu: 280 godzin (200 godzin teoria i 80 godzin praktyk)

Opis kierunku:

Kurs jest skierowany do osób, które chcą rozpocząć pracę w żłobku lub klubie dziecięcym albo już w nim pracują, lecz zgodnie z ustawą muszą uzupełnić swoje kwalifikacje. Jedynym wymogiem do wzięcia udziału w szkoleniu jest wykształcenie co najmniej średnie.

Odbycie kursu pozwoli nabyć takie umiejętności jak:

– wiedza o mechanizmach stosowanych do wszechstronnego rozwoju dziecka

– rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa

Tryb nauczania: stacjonarny, wieczorowy, zaoczny Dokumenty po ukończeniu kursu: zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN, certyfikat lub/i suplement

Możliwość pracy w:

– żłobkach

– klubach dziecięcych

– placówkach opieki dziennej

Co otrzymujesz po ukończeniu kursu? Zaświadczenie MEN oraz certyfikat.