Pomoc nauczyciela przedszkola

Pomoc nauczyciela przedszkola

Informacje

Tytuł kursy: Pomoc nauczyciela w przedszkolu

Koszt: 1095 zł

Czas trwania nauki: 135 godzin 

Opis warsztatu: 

Asystent nauczyciela przedszkola pomaga nauczycielowi w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych. Swoje zadania zawodowe w przedszkolu wykonuje w ścisłej współpracy z nauczycielem. Istotą jego pracy jest pomoc nauczycielowi przedszkola i współpraca z nim w zakresie sprawowania właściwej opieki nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu.

Wymagania: wykształcenie średnie

– ważna rola: asystuje wychowawcy podczas codziennych zajęć

– dba o higienę dzieci, pomaga w wykonywaniu prac oraz zorganizowania dla nich potrzebnego miejsca

– utrzymanie porządku w sali, tak by nauczyciel mógł w sposób skuteczny prowadzić zajęcia edukacyjne

Odbycie kursu pozwoli nabyć takie umiejętności jak:

– zasady bezpieczeństwa i prawidłowego postępowania w nagłych przypadkach

– pierwsza pomoc dla najmłodszych

– zapoznanie się z elementami edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej oraz podstawami animacji teatralnej

– zgłębienie wiedzy dotyczącej metod pracy z dziećmi Tryb nauczania: stacjonarny, wieczorowy, zaoczny Dokumenty po ukończeniu kursu: zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN, certyfikat lub/i suplement Możliwość pracy w:

– szkołach

– przedszkolach z dziećmi powyżej 3 lat

Co otrzymujesz po ukończeniu kursu? Zaświadczenie MEN oraz certyfikat.