Rejestratorka medyczna

Rejestratorka medyczna

Informacje

Tytuł zawodowy: Rejestratorka medyczna
Numer zawodu: 422603
Możliwości zatrudnienia: Zakłady opieki zdrowotnej (klinika, szpital, oddział, przychodnia lekarska, przychodnia stomatologiczna, laboratorium).
Czas trwania nauki: 1 rok, 2 semestry
Tryb nauczania: Zaoczny

Czesne: 205zł/msc

Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: tak
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak.

Co otrzymujesz po ukończeniu kursu? Zaświadczenie MEN oraz certyfikat.

Plan nauczania:

Plan nauczania/Liczba godzin w cyklu nauczania
Podstawy prawa – przepisy prawa obowiązujące w zawodzie – 45
Dokumentacja usług zdrowotnych – 40
Rozliczanie i klasyfikacja usług medycznych – 30
Technika biurowa i dokumentacja medyczna – 40
Kultura i etyka zawodu, tajemnica medyczna – 20
Podstawy psychologii – 25
Trening umiejętności społecznych – 20
RAZEM: 220