Technik administracji

Technik administracji

Informacje

Tytuł zawodowy: Technik administracji

Czesne: 0 zł

Czas trwania nauki: 2 lata, 4 semestry

Tryb nauczania: Zaoczny

Opis kierunku:Technik administracji znajdzie zatrudnienie w takich miejscach jak: urzędy wojewódzkie, urzędy rejonowe, urzędy powiatowe i gminne, sądy, podmioty gospodarcze, firmy ubezpieczeniowe, banki, urzędy skarbowe.

Numer zawodu: 334306

Możliwość zapisu: cały rok

Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: tak

Możliwości zatrudnienia: urzędy wojewódzkie, urzędy rejonowe, urzędy powiatowe i gminne, sądy, podmioty gospodarcze, firmy ubezpieczeniowe, banki, urzędy skarbowe.

Kwalifikacje zawodowe: EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji

Chcesz wziąć udział w naborze?

Nie zwlekaj! O przyjęciu do naszej szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.