Technik elektryk

Technik elektryk

Informacje

Tytuł zawodowy: Technik elektryk

Czesne: 399zł/msc

Czas trwania nauki: 2 lata, 4 semestry

Opis kierunku: Absolwenci technikum, według uzyskanych specjalności, mogą znaleźć zatrudnienie w zakładach nie tylko systemu elektroenergetycznego (elektrownie, sieci elektroenergetyczne, zakłady energetyczne), ale także w każdym zakładzie przemysłowym w komórkach utrzymania ruchu elektrycznego.

Tryb nauczania: Zaoczny

Numer zawodu: 311303

Możliwość zapisu: cały rok

Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: tak

Możliwości zatrudnienia: Absolwenci technikum, według uzyskanych specjalności, mogą znaleźć zatrudnienie w zakładach nie tylko systemu elektroenergetycznego (elektrownie, sieci elektroenergetyczne, zakłady energetyczne), ale także w każdym zakładzie przemysłowym w komórkach utrzymania ruchu elektrycznego.

Kwalifikacje zawodowe: ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych


Zadania zawodowe wykonywane po tym kierunku:
– wykonywanie badań i kontroli urządzeń w procesie produkcji oraz eksploatacji;
– dobieranie, użytkowanie, instalowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej;
– instalowanie, użytkowanie i obsługiwanie układów energoelektronicznych;
– stosowanie skutecznej ochrony urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć;
– diagnozowanie stanu elementów, układów i urządzeń elektrycznych;
– dobieranie, instalowanie i sprawdzanie środków ochrony przeciwporażeniowej;
– przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektrycznych i pomiarach elektrycznych;
– planowanie i nadzorowanie ruchu sieci elektroenergetycznej;
– udział w pracach zespołów projektowych;
– posługiwanie się techniką komputerową.

Plan nauczania:

Chcesz wziąć udział w naborze?

Nie zwlekaj! O przyjęciu do naszej szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.