Technik informatyk

Technik informatyk

Informacje

Tytuł zawodowy: Technik informatyk
Numer zawodu: 351203
Kwalifikacje zawodowe: INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Możliwości zatrudnienia: Technik informatyk może pracować w firmach tworzących witryny internetowe, firmach zajmujących się projektowaniem, tworzeniem i obsługą systemów informatycznych, serwisach komputerowych itp.

Czas trwania nauki: 2 lata, 4 semestry

Czesne: 399zł/msc

Tryb nauczania: Zaoczny
Program nauczania: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: tak
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak.