Technik pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych

Informacje

Tytuł zawodowy: Technik pojazdów samochodowych
Numer zawodu: 311513
Kwalifikacje zawodowe: M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
Możliwości zatrudnienia: Możesz podjąć pracę w stacjach obsługi pojazdów samochodowych, zakładach produkcyjnych naprawczych pojazdów samochodowych, stacjach kontroli pojazdów, przedsiębiorstwach transportu samochodowego, instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami, instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym czy przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji.
Czas trwania nauki: 2 lata, 4 semestry
Program nauczania: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: nie
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak. Zaświadczenia są bezpłatne.

Opis kierunku:
Zapewnia obsługę pojazdów samochodowych w zakresie eksploatacji, serwisowania i napraw; przeprowadza diagnostykę samochodową; wykonuje przeglądy pojazdów samochodowych w stacjach obsługi i kontroli pojazdów; zapewnia doradztwo techniczne w zakresie eksploatacji, konserwacji i naprawiania pojazdów samochodowych.
Zadania zawodowe:
– organizowanie obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;
– ocenianie stanu technicznego pojazdów i ustalanie przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw;
– przeprowadzanie diagnostyki i naprawianie silników, zespołów i układów mechanicznych oraz układów elektrycznych i elektronicznych w samochodach osobowych, ciężarowych, autobusach, motocyklach i innych pojazdach silnikowych;
– wykonywanie prac demontażowo-montażowych silników, zespołów i układów pojazdów samochodowych;
– wykonywanie napraw pojazdów samochodowych, w tym silnika i skrzyni biegów, sprzęgła, układu hamulcowego, kierowniczego, zawieszenia itp.;
– kontrolowanie jakości wykonanych prac poprzez jazdę próbną oraz za pomocą urządzeń i oprogramowania diagnostycznego;
– prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych;
– wykonywanie rozliczeń kosztów obsługi i napraw pojazdów samochodowych;
– wykonywanie przeglądów pojazdów samochodowych w stacjach obsługi i kontroli pojazdów;
– zapewnianie doradztwa technicznego w zakresie eksploatacji, konserwacji i naprawiania pojazdów samochodowych;
– prowadzenie likwidacji pojazdów samochodowych zgodnie z przepisami ochrony środowiska;
– organizowanie i prowadzenie sprzedaży pojazdów samochodowych, części oraz artykułów motoryzacyjnych;
– posługiwanie się dokumentacją techniczną;
– stosowanie programów komputerowych wspomagające wykonywanie zadań;
– przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy.

Chcesz wziąć udział w naborze?

Nie zwlekaj! O przyjęciu do naszej szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.

Plan nauczania:

Plan nauczania/Liczba godzin w cyklu nauczania
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy – 20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej – 20
JOZ – Język obcy zawodowy – 30
PKS – Podstawy komunikacji społecznej – 20
OMZ – Organizacja pracy zespołu – 20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego oraz obszaru elektryczno-elektronicznego
Przepisy ruchu drogowego – 30
Podstawy konstrukcji maszyn – 60
Techniki wytwarzania – 40
Technologia napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych-  50
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
Diagnozowanie zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych – 136
Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych – 137
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
Diagnozowanie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych – 136
Naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych – 137
V. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych – 36
Nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych – 36
RAZEM: – 898
Praktyki zawodowe: 160 godzin