Technik Rachunkowości

Technik Rachunkowości

Informacje

Tytuł zawodowy: Technik rachunkowości
Numer zawodu: 431103
Kwalifikacje zawodowe: EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
EKA.07. Prowadzenie rachunkowości
Możliwości zatrudnienia: Technik rachunkowości może znaleźć zatrudnienie w  biurach rachunkowych i podatkowych, bankach, urzędach skarbowych oraz może otworzyć własną działalność zawodową
Czas trwania nauki: 2 lata , 4 semestry

Czesne: 399 zł/msc

Tryb nauczania: Zaoczny
Program nauczania: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: tak
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak.