Technik spedytor

Technik spedytor

Informacje

Tytuł zawodowy: Technik spedytor

Czesne: 399zł/msc

Czas trwania nauki:  2 lata

Opis kierunku: Planuje i organizuje przewóz ładunków; odpowiada za prowadzenie dokumentacji dotyczącej zadań transportowo-spedycyjnych oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientami i kontrahentami krajowymi i zagranicznymi; monitoruje przebieg procesu transportowego.

Tryb nauczania: Zaoczny

Numer zawodu: 333108

Możliwość zapisu: cały rok

Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: tak

Możliwości zatrudnienia:Przedsiębiorstwach transportowych, logistycznych lub spedycyjnych. Agencjach obsługi portów morskich i lotniczych. Przedsiębiorstwach spedytujących wyprodukowane towary. Hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe

Kwalifikacje zawodowe: SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów


Zadania zawodowe wykonywane po tym kierunku:

– opracowanie planu realizacji usługi transportowej, w tym dobieranie środków technicznych i środków transportu do realizacji usług transportowych;

– stosowanie przepisów prawa dotyczących organizacji transportu, procedur celnych i pracy kierowców;

– stosowanie przepisów prawa dotyczących technicznych środków realizacji procesów transportowych, w tym ocenianie zgodności środków transportu
z obowiązującymi zasadami i przepisami prawa;

– wyznaczanie parametrów, zakresu i sposobu realizacji usług transportowych, w tym dobieranie środków technicznych do realizacji procesów transportowych;

– określanie jednostek ładunkowych, dobieranie opakowań transportowych do rodzaju ładunku lub potrzeb klienta oraz dobieranie sposobu zabezpieczania ładunku;

– przestrzeganie zasad oznaczeń ładunków i środków transportu;

– przestrzeganie procedur dotyczących przyjęcia i przekazania transportowanego towaru;

– nadzorowanie przebiegu procesu transportowego z wykorzystaniem systemów monitorowania i rejestrowania środków transportu i ładunków oraz nadzorowanie pracy kierowców i załóg pojazdów;

– określanie zakresu odpowiedzialności cywilnej przewoźnika i spedytora oraz wybieranie rodzaju i zakresu ubezpieczenia ładunku;

– sporządzanie dokumentów spedycyjno-transportowych oraz prowadzenie dokumentacji środków technicznych w języku polskim i/lub języku obcym;

– analizowanie kosztów spedycyjno-transportowych oraz ustalanie cen
i taryfikatorów usług spedycyjnych;

– analizowanie ofert kontrahentów i wybieranie dostawców i podwykonawców oraz przygotowywanie ofert usług spedycyjnych;

– dobieranie instrumentów marketingowych do rodzaju usługi lub wymagań klienta;

Chcesz wziąć udział w naborze?

Nie zwlekaj! O przyjęciu do naszej szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.