Technik usług fryzjerskich

Technik usług fryzjerskich

Informacje

Tytuł zawodowy: Technik usług fryzjerskich
Numer zawodu: 514105
Kwalifikacje zawodowe: FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich
FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur

Czesne miesięczne: 399zł/msc
Możliwości zatrudnienia: Po ukończeniu możesz pracować w dowolnej organizacji prowadzącej działalność fryzjerską (prywatne salony, ośrodki SPA). Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą.
Czas trwania nauki: 2 lata,
Program nauczania: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: tak
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak.

Opis kierunku:
Zgodnie z życzeniem klientów wykonuje: zabiegi pielęgnacyjne włosów, zabiegi chemiczne włosów, strzyżenie włosów, stylizację fryzur, projekty fryzur; doradza klientom w zakresie doboru koloru i typu fryzury; dba o wygląd miejsca pracy; prowadzi rozliczenia z klientami; odpowiada za stan narzędzi pracy; śledzi bieżącą modę i techniki fryzjerskie.
Zadania zawodowe:
– wykonywanie zabiegów fryzjerskich m.in.: zabiegów pielęgnacyjnych włosów; strzyżenia włosów, formowania fryzur, ondulowania; wykonywania zmiany koloru włosów u klientów itp.;
– projektowanie fryzur;
– sporządzanie szkiców i rysunków fryzur z zachowaniem proporcji i światłocienia, posługiwanie się dokumentacją techniczną;
– rozróżnianie typów budowy głowy i twarzy dzieci oraz osób dorosłych;
– rozpoznawanie rodzajów włosów ludzkich oraz określanie ich właściwości;
– rozpoznawanie budowy i fizjologii włosów, uszkodzeń włosów;
– rozróżnianie zmian chorobowych na skórze głowy;
– stosowanie odpowiednich preparatów oraz sprzętu do wykonywania zabiegów fryzjerskich;
– charakteryzowanie stylów fryzur minionych epok i ich odtwarzanie;
– charakteryzowanie współczesnych stylów i rodzajów fryzur i ich wykonywanie;
– stosowanie palet kolorystycznych przyjętych we fryzjerstwie;
– sporządzanie kalkulacji kosztów świadczonych usług fryzjerskich;
– stosowanie programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań;
– planowanie i prowadzenie działań marketingowych;
– dbanie o utrzymywanie czystości na stanowisku pracy i w zakładzie fryzjerskim;
– ostrzenie, czyszczenie i odkażanie używanego sprzętu oraz usuwanie jego drobnych usterek;
– obliczanie i przyjmowanie należności za wykonanie usługi;
– przestrzeganie zasad etyki, bezpieczeństwa i higieny pracy.

Chcesz wziąć udział w naborze?

Nie zwlekaj! O przyjęciu do naszej szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.

Plan nauczania:

Plan nauczania/Liczba godzin w cyklu nauczania
I. Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:
BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy – 20
PDG – Podstawy działalności gospodarczej – 20
JOZ – Język obcy zawodowy – 30
PKS – Podstawy komunikacji społecznej – 20
OMZ – Organizacja pracy zespołu – 20
II. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego
Podstawy anatomiczno-dermatologiczne – 15
Chemia kosmetyczna – 15
Podstawy fryzjerstwa – 55
III. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów – 170
Strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie – 180
Zmiana koloru włosów – 170
IV. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji A.23. Projektowanie fryzur
Wykonywanie projektów fryzur – 80
Stylizacja fryzur z wykorzystaniem technik wizualizacji – 83
RAZEM: 878
Praktyki zawodowe: 160 godzin