Technik weterynarii

Technik weterynarii

Informacje

Tytuł zawodowy: Technik weterynarii
Numer zawodu: 324002
Kwalifikacje zawodowe:ROL.11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt ROL.12. Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych
Możliwości zatrudnienia: Technik weterynarii znajdzie zatrudnienie w gospodarstwach hodowlanych, stadninach koni, przychodniach weterynaryjnych, laboratoriach analitycznych, a także firmach produkujących pasze i dodatki do pasz.
Czas trwania nauki: 2 lata,

Czesne: 399zł/msc
Program nauczania: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: tak
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak.

Tryb nauczania: Zaoczny

Opis kierunku:
Pomaga lekarzowi weterynarii w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt, kontroli stanu zdrowotnego i higienicznego zwierząt; wykonuje zabiegi sanitarno-weterynaryjne oraz zabiegi unasieniania zwierząt.
Zadania zawodowe:
– określanie prawidłowej i nieprawidłowej budowy oraz czynności organizmów zwierzęcych;
– zapobieganie chorobom zwierząt oraz ocenianie stanu higienicznego i zagrożenia zdrowia zwierząt;
– wykonywanie zabiegów sanitarno-weterynaryjnych oraz zabiegów unasieniania zwierząt;
– pełnienie nadzoru sanitarno-weterynaryjnego nad produkcją, składowaniem, transportem i obrotem artykułami żywnościowymi pochodzenia zwierzęcego;
– badanie zwierząt rzeźnych i mięsa;
– wykonywanie podstawowych badań analitycznych tkanek i płynów ustrojowych zwierząt oraz środków spożywczych i produktów pochodzenia zwierzęcego na potrzeby diagnostyki oraz nadzoru sanitarno-weterynaryjnego;
– określanie zagrożenia wynikającego z kontaktu ze zwierzętami chorymi;
– poskramianie, unieruchamianie i kładzenie zwierząt oraz przygotowywanie pola operacyjnego;
– asystowanie przy zabiegach weterynaryjnych i chirurgicznych oraz przy sekcji;
– pielęgnowanie zwierząt przed i po zabiegach chirurgicznych;
– zakładanie opatrunków, wykonywanie zleconych wstrzykiwań podskórnych i domięśniowych oraz udzielanie zwierzętom pierwszej pomocy w nagłych wypadkach;
– przeprowadzanie korekcji racic, kopyt i rogów;
– przeprowadzanie szczepień, odrobaczania i oprysków zwierząt;
– przeprowadzanie zabiegów unasieniania zwierząt, z zapewnieniem właściwych warunków zoohigienicznych;
– prowadzenie akcji odkażania zagród, placów spędowych, środków przewozu itp.;
– prowadzenie instruktażu w zakresie biologicznego odkażenia nawozu, żywienia zwierząt i higieny produkcji zwierzęcej;
– mycie, wyjaławianie, konserwacja narzędzi i sprzętu weterynaryjnego;
– prowadzenie dokumentacji związanej z nadzorem weterynaryjnym (książki zabiegów, badań diagnostycznych, kart klinicznych zwierząt) i unasienianiem.

Chcesz wziąć udział w naborze?

Nie zwlekaj! O przyjęciu do naszej szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.

Plan nauczania:

Plan nauczania/Liczba godzin w cyklu nauczania
Podstawy przedsiębiorczości – 20
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
Anatomia i fizjologia zwierząt – 40
Chów i hodowla zwierząt – 60
Inseminacja zwierząt – 25
Diagnostyka weterynaryjna – 40
Choroby i pielęgnacja zwierząt – 80
Administracja weterynaryjna – 30
Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa – 20
Przepisy ruchu drogowego 10
Podstawy działalności gospodarczej 20
Język obcy w weterynarii – 15
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
Pracownia anatomiczna – 30
Pracownia zootechniczna – 45
Pracownia inseminacyjna – 20
Pracownia diagnostyczna – 65
Pracownia laboratoryjna – 50
Pracownia zabiegowa – 95
Pracownia kontroli i nadzoru weterynaryjnego – 35
RAZEM: 700
Praktyki zawodowe: 160 godzin