Terapeuta zajęciowy

Terapeuta zajęciowy

Informacje

Tytuł zawodowy: Terapeuta zajęciowy
Numer zawodu: 325907
Kwalifikacje zawodowe: MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej
Możliwości zatrudnienia: Osoby posiadające tytuł Terapeuty zajęciowego mogą podjąć pracę w szpitalach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, środowiskowych domach pomocy, przedszkolach integracyjnych itp.
Czas trwania nauki: 2 lata, 4 semestry

Tryb nauczania: Zaoczny
Program nauczania: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Możliwość zapisu: cały rok
Trzeba mieć ukończoną szkołę średnią: tak
Czy wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS itp: tak.